Chính sách vệ sinh an toàn lao động
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Vệ sinh Nhà Việt đã xác định các mục đích cụ thể của công tác AT-VSLĐ
-    Chăm lo cải thiện đ/k làm việc.Phấn đấu có một môi trường lao động tiện nghi, thoải mái cho người lao động.
-    Bảo đảm an toàn cho người lao động cho, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động; Biểu đồ
-    Bảo đảm cho ngưòi lao động khoẻ mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra; bồi dưỡng, phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động cho người lao động sau khi làm việc

Công tác AT-VSLĐ tại Vệ sinh Nhà Việt đảm bảo các tính chất
-    Tính pháp lý
-    Tính khoa học kỹ thuật
-    Tính quần chúng.
-    Tính quốc tế

Tính pháp lý
-    Căn cứ vào  hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về AT-VSLĐ do Nhà nước ban hành nhằm bảo vệ lợi ích của NSDLĐ & NLĐ.
 

HỆ THỐNG VĂN BẢN BHLĐ


Vệ sinh tại Quy Nhơn | Vệ sinh công nghiệp tại Quy Nhơn | Vệ sinh công nghiệp tại Bình Định | Vận chuyển nhà tại Bình Định | Vệ sinh tại Bình Định
 

LUẬT TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN  KÝ THUẬT ÁP DỤNG

•    Điều 10: Hệ thống tiêu chuẩn & ký hiệu:
•    Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN
•    Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS
VD: TCVN : 111:2006 (ISO 15:2000)
•    Điều 26: Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật & Ký hiệu
•    Quy chuẩn quốc gia – QCVN
•    Quy chuẩn địa phương – QCĐP
•    VD: QCQG : 5178/2006/BXD
•    QCĐP : XXXX/2008/TPĐN

Tính KHKT

•    Nghiên cứu và áp dụng các ngành KHKT khác nhau để có thể phát hiện & có các biện pháp ngăn ngừa sự phát sinh & tác động của các yếu tố nguy hiểm có hại trong mọi hoạt động
  
Tính quần chúng

•    Đảm bảo công tác BHLĐ ngoài sự quan tâm của NSDLĐ còn có sự tham gia nghiêm túc của NLĐ

Tính Quốc tế

•    Các đối tác với công ty, cả trong và ngoài nước đều nhận thức tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, giảm thiểu chất độc hại, bảo vệ môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, ngăn ngừa TNLĐ, BNN và nghiêm túc thực hiện các hoạt động này