Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

II/ Về bộ máy thực tế hiện nay
 
Gồm: Giám đốc, các phó giám đốc, kế toán, thủ kho, thủ quỹ và các tổ, đội.
 
Hiện nay, Vệ sinh Nhà Việt có 1 giám đốc; 1 phó giám đốc; 1 quản đốc kiêm giám sát; 1 kế toán; 1 thủ kho, thủ quỹ  với 37 nhân viên, hoạt động thường xuyên, hưởng lương cố định hàng tháng.
 
Mức lương đã ký hợp đồng hàng tháng thấp nhất là 1.800.000; cao nhất là 10.000.000 đồng. Lương thử việc là 1.800.000 đồng. Ngoài ra nhân viên còn được hưởng tiền làm thêm giờ.
 
III/ Trách nhiệm quản lý và tổ chức bộ phận:
 
1/ Tổ chức bộ phận: Gồm: Tổ trưởng (Đội trưởng hoặc nhóm trưởng) và có thể từ 1 đến nhiều thành viên.
 
2/ Trách nhiệm quản lý:
 
2.1. Đối với tổ trưởng: Khi nhận nhiệm vụ điều hành dọn 1 công trình thì người tổ trưởng có tránh nhiệm nắm chắc các thông tin sau:
 
- Tổng diện tích công trình.
 
- Loại công trình gì (Công trình đang sử dụng hay sau xây dựng).
 
- Thời gian yêu cầu hoàn thành.
 
- Số lao động cần sử dụng.
 
- Số dụng cụ, thiệt bị cần có.
 
- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên.
 
* Việc phân công thành viên cần lưu ý: Nên phân công theo nhóm việc. Trong đó, tùy theo số lượng người trong tổ, diện tích của công trình có thể phân công công việc theo nhóm: Nhóm chuyên dọn hệ thống nhà vệ sinh; Nhóm dọn phòng bếp, phòng ngủ, hành lang, cầu thang, sàn nền.
 
- Giao trách nhiệm nhận, quản lý, sử dụng và trả đồ dùng, dụng cụ lao động.
 
- Yêu cầu các thành viên mang đầy đủ bảo hộ lao động như: Quần áo đồng phục của công ty, ủng, găng tay, khẩu trang.